Privatumo politika (asmens duomenų tvarkymas)

Elektroninė parduotuvė Griebk.lt asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje Griebk.lt, pirkėjas privalo pateikti užsakymo metu prašomus duomenis. Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Pirkėjo (inicijavus pirkimą).

2. Pirkėjui pateikus užsakymą, laikoma, kad jis:

2.1. sutiko pateikti savo asmens duomenis,

2.2. sutiko su Taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika,

2.3. neprieštarauja, kad Pardavėjas Pirkėjo asmeninius duomenis tvarkytų šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

3. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų užsakymo metu pateikimą. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti parašius mums elektroniniu paštu;

4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Griebk.lt duomenų bazėje. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų vykdymo, kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

5. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis. Tačiau Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir(ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo duomenų. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir(ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tėvai ar globėjai.

6. Asmens duomenis šiose Taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu. Asmeniniai duomenys į trečiąsias valstybes nėra perduodami.

7. Mes gerbiame klientų konfidencialumą. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra pateikiama užsakymo metu parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita nurodyta informacija), yra renkama tik tam, kad: įvykdyti pirkėjų užsakymus, išspręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu. Asmeninė informacija nebus skelbiama, atiduota ar kitokiais būdais perduota tretiems asmenims. Sustabdžius el.parduotuvės Griebk.lt veiklą, visi surinkti vartotojų duomenys bus negrįžtamai sunaikinti.

8. Pirkėjo duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

9. Jei Griebk.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

10. Slapukai. Jums besilankant, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tuo tikslu mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda atpažinti jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymąsį interneto svetainėje bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę jūsų naudojimui. Slapukai naudojami, kad:

9.1. prisiminti savo nustatymus;

9.2. sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;

9.3. siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje;

9.4. atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad lankytojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.

9.5. Jeigu ateityje pakeisite nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus.