Iškilo klausimų? Tel. pasiteiravimui: +37067203766; +37067000559

Grąžinimo/keitimo taisyklės

1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

1.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris turi būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

1.3. Prekės Pardavėjui turi būti grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

1.4. Grąžinant prekes Pardavėjui Pirkėjas privalo užtikrinti, kad siuntimo metu atgal prekės bus supakuotos tinkamai ir nebus pažeistos siuntimo metu. Pirkėjas atsako už saugų grąžinamų prekių pristatymą. Pardavėjas nelaikomas atsakingu už patirtų grąžinamų prekių siuntimo išlaidų kompensavimą ar sumokėtos kainos grąžinimą, jeigu prekė dingsta siuntimo metu, nepristatoma Pardavėjui arba yra pažeista grąžinimo metu.

1.5. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

1.6. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

1.7. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

1.8. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti užsakymo numerį ir užpildytą grąžinimo formą (jeigu grąžinimo formos atspausdinti nėra galimybės, Pirkėjas gali pateikti aiškų raštišką pranešimą el. paštu. Gavus Pirkėjo pranešimą el. paštu, Pardavėjas iškart išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą).

1.9. Grąžinant kokybišką prekę Pirkėjui grąžinama už tą prekę sumokėta pinigų suma ir siuntimo išlaidos (pinigai už prekių pristatymą). Grąžinimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.

1.10. Užsakius keletą prekių ir grąžinant vieną iš jų, Pirkėjui grąžinami tik už tą prekę sumokėti pinigai. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos.

1.11. Keičiant kokybišką prekę į kitą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą (jeigu prekės, į kurią keičiama prieš tai užsakyta prekė, kaina yra didesnė). Pakeistos kokybiškos prekės siuntimas yra mokamas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti siuntimo išlaidas ir kainų skirtumą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą. Pakeistos prekės Pirkėjui išsiunčiamos tik po pilno atsiskaitymo.

1.12. Grąžinant gautą ne tą prekę (išskyrus atvejus kai dėl analogiškos prekės pristatymo su Pirkėju buvo susisiekta ir buvo gautas Pirkėjo sutikimas), Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

1.13. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus. Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

1.14. Pirkėjui pageidaujant Pardavėjas gali atitinkamai sumažinti nekokybiškos prekės kainą ir grąžinti Pirkėjui skirtumą.

1.15. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę, Pirkėjas gali tai padaryti informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

1.16. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje pakuotėje, tyčia nesugadinta, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

1.17. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.4-1.8, 1.15-1.16 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.18. Gavęs grąžinamą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos, grąžina Pirkėjui pinigus už prekę. Apie grąžinamos prekės gavimą Pardavėjas informuoja Pirkėją el. paštu.

1.19. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

1.20. Pagamintos ir/arba vežamos pagal spec. užsakymą prekės nėra grąžinamos.

1.21. Grąžinant pinigus Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui į el. paštą kreditinę sąskaitą ir pinigų grąžinimo faktą įrodantį dokumentą. Pinigų grąžinimo ir įskaitymo greitis priklauso nuo Pirkėjo kortelę ar sąskaitą aptarnaujančio banko terminų ir galiojančių procedūrų.

1.22. Pristatytos prekės neatsiėmimas nėra prilyginamas nekokybiškos prekės grąžinimui. Sąnaudos, susijusios su užsakymo pristatymu ir grąžinimu yra perkeliamos Pirkėjui. Pirkėjui laiku neatsiėmus siuntos, pinigai, sumokėti už prekių pristatymą, nėra grąžinami ir Pirkėjas įsipareigoja papildomai sumokėti už siuntos grąžinimą Pardavėjui. Ši suma bus išskaičiuota iš grąžinamos Pirkėjui sumos. 


2. Pinigų grąžinimas negalint įvykdyti užsakymo.

2.1. Negalėdamas pristatyti užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogą, grąžinti sumokėtus pinigus.

2.1.1. Jeigu mokėjimas atliktas per elektorninę bankininkystę, pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

2.1.1. Jeigu mokėjimas atliktas banko kortele, pinigai grąžinami į banko sąskaitą ne vėliau, kaip per 9 darbo dienas.

2.1.4. Jeigu Pirkėjas mokėjo grynais Maxima kasose arba per Perlo terminalą, pinigai grąžinami į banko sąskaitą ne vėliau, kaip per 14 darbo dienų. Papildomas aptarnavimo mokestis nėra grąžinamas.

2.2. Jeigu užsakant prekes, Pirkėjas pasirinko mokėjimą išsimokėtinai (lizingu), Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su lizingo bendrove dėl tolimesnių veiksmų.

2.3. Grąžinant pinigus Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui į el. paštą pinigų grąžinimo faktą įrodantį dokumentą. Pinigų grąžinimo ir įskaitymo greitis priklauso nuo Pirkėjo kortelę ar sąskaitą aptarnaujančio banko terminų ir galiojančių procedūrų.


3. Baigiamosios nuostatos.

3.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

3.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.