Iškilo klausimų? Tel. pasiteiravimui: +37067203766; +37067000559

Prekių pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos su prekių įsigijimu susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.


2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas įsipareigoja:

- sumokėti Pardavėjui už užsakytas prekes, ir jas priimti.

- pateikti pilną ir teisingą informaciją.

- pasikeitus duomenims nedelsiant informuoti Pardavėją.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.


3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

- sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Griebk.Lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

- gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jo duomenys ir neperleisi jų tretiesiems asmenims.

- pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

- kartu su užsakytomis prekėmis pateikti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą).

- negalėdamas pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogą, grąžinti sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.

3.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po sąlygų pasikeitimų naudojasi Griebk.Lt, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.


4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Griebk.Lt Pirkėjas gali pirkti visą parą.

4.2. Visos kainos nurodytos eurais. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas, pasikeitus mokesčių dydžiams.

4.3. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

4.4. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti naudojantis el. bankininkyste, kortele online, kortele vietoje (atsiimant prekes Vilniuje), bankiniu pavedimu pagal gautą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

4.5. Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimą pavedimu, įsipareigoja atlikti mokėjimą per 2 kalendorines dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos išrašymo datos.

4.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

4.7. Pirkėjui atsiskaitant pavedimu Pardavėjas įsipareigoją informuoti Pirkėją apie pinigų gavimą, išsiunčiant informacinį pranešimą į užsakyme nurodytą elektroninio pašto adresą.


5. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas gali rinktis šiuos pristatymo būdus: į pasirinktą paštomatą, paštu, kurjeriu arba atsiėmimas iš Pardavėjo vienu iš Pirkėjo pasirinktų adresų. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą ir prekes priimti pats. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekės išsiunčiamos ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo momento. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl netikėtų aplinkybių.

5.4. Pirkimą patvirtinantis dokumentas (sąskaita-faktūra) pristatomas kartu su užsakytomis prekėmis. Pirkėjui pageidaujant sąskaita-faktūra gali būti išsiųsta į užsakymo metu nurodytą elektroninį paštą.

5.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti pristatymo kainas ir pirkimo sumą nemokamam pristatymui gauti. Visos kainos pateikiamos parduotuvės puslapyje "Prekių pristatymas, kainos", bei nurodomos užsakymo užbaigimo metu pasirenkant pristatymo būdą.

5.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna komplektacija.

5.8. Pirkėjui nurodžius netikslų adresą, ir dėl šios priežasties užsakymui grįžus pas Pardavėją, pageidaujant užsakymą persiųsti tiksliu adresu, Pirkėjas įsipareigoja padengti persiuntimo išlaidas pats.

5.9. Pirkėjui nenurodžius pageidaujamo paštomato Pardavėjas pasilieka teisę savarankiškai pasirinkti paštomatą į kurį bus pristatyta siunta, vadovaujantis siuntų pristatymą į savitarnos terminalus teikiančių bendrovių puslapyje nurodytais adresais, atsižvelgdamas į Pirkėjo nurodytą gyvenamosios vietos adresą.

5.10. Pirkėjui laiku neatsiėmus siuntos, pinigai, sumokėti už prekių pristatymą, nėra grąžinami ir Pirkėjas įsipareigoja papildomai sumokėti už Siuntos grąžinimą Pardavėjui. Ši suma bus išskaičiuota iš grąžinamos Pirkėjui sumos. 


6. Prekių duomenys, kokybė, garantijos

6.1. Visi parduodamų prekių duomenys nurodomi prie prekės aprašyme.

6.2. Prekių gali būti pavaizduota daugiau nei 1 vieneto kaina.

6.3. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, todėl originalių prekių pakuotės gali atrodyti kitaip nei pavaizduota.

6.4. Pardavėjas atskiroms prekėms gali suteikti atitinkamą garantiją, kurios konkretus terminas ir sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.


7. Rinkodara ir informacija

7.1. Pardavėjas gali organizuoti įvairias akcijas.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Pakeitimas galioja nuo pakeitimo momento.

7.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia el.paštu. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų pranešimų dėl paslaugų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM, ar dėl neteisingai nurodytų duomenų.

7.4. Pirkėjo duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.


8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios prekių Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Visi nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.